Welkom bij het wooninitiatief “De Tandem”

Zorgorganisatie Estinea realiseert samen met het ouderinitiatief  “De Tandem” 18 appartementen voor jongvolwassenen in Hengelo.  Zij krijgen hier 24-uurs zorg en ondersteuning van Estinea. De jongeren kijken er allemaal naar uit om er vanaf eind 2018 zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven. Daarbij zijn nog enkele appartementen beschikbaar.